Chào mừng bạn đến với website Thịnh Dũng

Địa chỉ: 10/1 KP. Bình - Phước, P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương

LĨNH VỰC KINH DOANH NỔI BẬT

THỊNH DŨNG CHUYÊN CUNG CẤP VẬT TƯ NGŨ KIM NGÀNH GỖ CÁC LOẠI

MÁY CHÀ NHÁM

MÁY CHÀ NHÁM THỊNH DŨNG - TRỢ THỦ ĐẮC LỰC TRONG SẢN XUẤT GỖ

Máy nhám vuông 814 Taiwan

Máy nhám vuông 814 Taiwan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám KYT 815

Máy chà nhám KYT 815

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám BOOXT 268

Máy chà nhám BOOXT 268

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám 313(màu xanh)

Máy chà nhám 313(màu xanh)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám PRIMA

Máy chà nhám PRIMA

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám 205

Máy chà nhám 205

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám 812

Máy chà nhám 812

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám 313(màu đen)

Máy chà nhám 313(màu đen)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám Trax

Máy chà nhám Trax

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà rãnh TA3001

Máy chà rãnh TA3001

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám 2

Máy chà nhám 2"

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám 813

Máy chà nhám 813

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám 814

Máy chà nhám 814

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám 815

Máy chà nhám 815

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám 5118

Máy chà nhám 5118

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám vòng AT-480

Máy chà nhám vòng AT-480

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám DR3220

Máy chà nhám DR3220

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà khuôn 3602C

Máy chà khuôn 3602C

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám hình chữ nhật 2450C (hút bụi)

Máy chà nhám hình chữ nhật 2450C (hút bụi)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà cạnh FS30

Máy chà cạnh FS30

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy ngậm cốt 6mm

Máy ngậm cốt 6mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám Prima (hút bụi)

Máy chà nhám Prima (hút bụi)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám SR

Máy chà nhám SR

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy khoan gió,Nhám sao

Máy khoan gió,Nhám sao

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám Tăng

Máy chà nhám Tăng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám XRF

Máy chà nhám XRF

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy đánh bóng MO-180

Máy đánh bóng MO-180

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy đánh bóng MO-7510(kèm trục chổi)

Máy đánh bóng MO-7510(kèm trục chổi)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám MXB

Máy chà nhám MXB

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy đánh bóng ST-5006AD

Máy đánh bóng ST-5006AD

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy nhám sao(ngậm cốt 6mm)

Máy nhám sao(ngậm cốt 6mm)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MÁY BẮN ĐINH

Máy bắn đinh F32 Meite

Máy bắn đinh F32 Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh 1010F Meite

Máy bắn đinh 1010F Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh 1013JD Meite

Máy bắn đinh 1013JD Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh 1022J Meite

Máy bắn đinh 1022J Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh F50 Meite

Máy bắn đinh F50 Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh P622 Meite

Máy bắn đinh P622 Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh P630 Meite

Máy bắn đinh P630 Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh SN55 Meite

Máy bắn đinh SN55 Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh 440K Meite

Máy bắn đinh 440K Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh 425KB Meite

Máy bắn đinh 425KB Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh 1010FL Meite (mỏ dài)

Máy bắn đinh 1010FL Meite (mỏ dài)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh 1013JL Meite (mỏ dài)

Máy bắn đinh 1013JL Meite (mỏ dài)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh CN100B Meite

Máy bắn đinh CN100B Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh Dù 11mm Meite(1170)

Máy bắn đinh Dù 11mm Meite(1170)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh CN55 Meite

Máy bắn đinh CN55 Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh CN55RS

Máy bắn đinh CN55RS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh CN70 Meite

Máy bắn đinh CN70 Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh N851 Meite

Máy bắn đinh N851 Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh N851G Meite

Máy bắn đinh N851G Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh NP55 Meite

Máy bắn đinh NP55 Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh ST38 Meite

Máy bắn đinh ST38 Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh ST64 Meite

Máy bắn đinh ST64 Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng bắn đinh Dù 16mm

Súng bắn đinh Dù 16mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh V1015 Meite

Máy bắn đinh V1015 Meite

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh F32 XRF

Máy bắn đinh F32 XRF

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh 1010F XRF

Máy bắn đinh 1010F XRF

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh 1013 XRF

Máy bắn đinh 1013 XRF

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh 1022 XRF

Máy bắn đinh 1022 XRF

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh F50 XRF

Máy bắn đinh F50 XRF

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh thùng Carton MXB3519

Máy bắn đinh thùng Carton MXB3519

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh Sóng

Máy bắn đinh Sóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh M66 XRF

Máy bắn đinh M66 XRF

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy rút Rive

Máy rút Rive

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh 440k MXB

Máy bắn đinh 440k MXB

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh P630 Taiwan

Máy bắn đinh P630 Taiwan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh CN70

Máy bắn đinh CN70

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh F30 Huyue

Máy bắn đinh F30 Huyue

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh dù ZN21

Máy bắn đinh dù ZN21

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh F30-MXB

Máy bắn đinh F30-MXB

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn đinh P622B Huyue

Máy bắn đinh P622B Huyue

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MÁY BƠM SƠN (MÁY PHUN SƠN)

THỊNH DUNG PHÂN PHỐI MÁY MÓC NGÀNH SƠN CHẤT LƯỢNG CAO

Súng phun sơn KEENAN W101 (Bình dưới)

Súng phun sơn KEENAN W101 (Bình dưới)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn PRONA W71 (Bình trên)

Súng phun sơn PRONA W71 (Bình trên)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn KEENAN W71 (Bình trên)

Súng phun sơn KEENAN W71 (Bình trên)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn IWATA W101 (Bình dưới)

Súng phun sơn IWATA W101 (Bình dưới)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn IWATA W101 (Bình trên)

Súng phun sơn IWATA W101 (Bình trên)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đầu phun sơn tự động V5 1.5

Đầu phun sơn tự động V5 1.5

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn IWATA W61 (Bình trên)

Súng phun sơn IWATA W61 (Bình trên)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn IWATA W71 (Bình trên)

Súng phun sơn IWATA W71 (Bình trên)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn IWATA W71 (Bình dưới)

Súng phun sơn IWATA W71 (Bình dưới)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn IWATA W77 (Bình trên)

Súng phun sơn IWATA W77 (Bình trên)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn KEENAN W71 (Bình dưới)

Súng phun sơn KEENAN W71 (Bình dưới)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn IWATA W77 (Bình dưới)

Súng phun sơn IWATA W77 (Bình dưới)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn PRONA W71 (Bình dưới)

Súng phun sơn PRONA W71 (Bình dưới)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn BINLI Q200

Súng phun sơn BINLI Q200

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn BINLI Q101

Súng phun sơn BINLI Q101

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

BINLI 103

BINLI 103

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng phun sơn PRONA W77 (Bình trên)

Súng phun sơn PRONA W77 (Bình trên)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bút phun sơn

Bút phun sơn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẬT TƯ NGÀNH GỖ

HƠN 1O NĂM KINH NGHIỆM CUNG CẤP CẬT TƯ NGÀNH GỖ CHẤT LƯỢNG

Trục nhám

Trục nhám

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mũi khoan hợp kim (Trái)

Mũi khoan hợp kim (Trái)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ĐẾ CHÀ NHÁM 5

ĐẾ CHÀ NHÁM 5"

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trục mút 4*6 Taiwan

Trục mút 4*6 Taiwan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ĐẾ CHÀ NHÁM 6

ĐẾ CHÀ NHÁM 6" (CÓ LỖ)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe 120

Bánh xe 120

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ĐẾ CHÀ NHÁM 6

ĐẾ CHÀ NHÁM 6"

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ gá chổi 6

Bộ gá chổi 6"

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mũi khoan Sala Ren

Mũi khoan Sala Ren

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế nhựa 4510

Đế nhựa 4510

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế chà nhám 100mm

Đế chà nhám 100mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế chà nhám 815

Đế chà nhám 815

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế mút 4510

Đế mút 4510

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế mút 4901

Đế mút 4901

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ĐẾ MÁY CHÀ NHÁM DR3220( HÌNH TAM GIÁC)

ĐẾ MÁY CHÀ NHÁM DR3220( HÌNH TAM GIÁC)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khớp nối 3 chia tròn

Khớp nối 3 chia tròn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế chà nhám 813

Đế chà nhám 813

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế mút 205

Đế mút 205

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế mút 505

Đế mút 505

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chổi cước trắng

Chổi cước trắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo dây đai

Cảo dây đai

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế chà nhám 2

Đế chà nhám 2"

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

ĐẾ MÁY CHÀ NHÁM DR3220( HÌNH THOI)

ĐẾ MÁY CHÀ NHÁM DR3220( HÌNH THOI)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh cước sắt

Bánh cước sắt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh nhám MO-180

Bánh nhám MO-180

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế chà nhám Prima (đỏ)

Đế chà nhám Prima (đỏ)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế nhôm 100mm

Đế nhôm 100mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế nhôm 205

Đế nhôm 205

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đế nhôm 505

Đế nhôm 505

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe 100

Bánh xe 100

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bánh xe 140

Bánh xe 140

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bộ đế nhiều hình

Bộ đế nhiều hình

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mũi vít XRF

Mũi vít XRF

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cây NILONG Cát

Cây NILONG Cát

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ổ dao bào

Ổ dao bào

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chổi xơ dừa

Chổi xơ dừa

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dao bào

Dao bào

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bùi nhùi SMS

Bùi nhùi SMS

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Bút sáp đánh dấu gỗ

Bút sáp đánh dấu gỗ

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cân điện tử

Cân điện tử

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cây lăn keo

Cây lăn keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đinh cuộn

Đinh cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đinh sóng

Đinh sóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Collet

Collet

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khung đinh dù

Khung đinh dù

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chỉ may Vener

Chỉ may Vener

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chổi cây cước đen

Chổi cây cước đen

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Chổi cước đen

Chổi cước đen

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đinh dù

Đinh dù

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đinh F

Đinh F

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đinh U

Đinh U

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dao Finger

Dao Finger

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dao lấy chốt

Dao lấy chốt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Dụng cụ mở máy chà nhám

Dụng cụ mở máy chà nhám

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mũi khoan Sala Trơn

Mũi khoan Sala Trơn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Súng xịt bụi(Xanh)

Súng xịt bụi(Xanh)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mũi lục giác

Mũi lục giác

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mũi mộng âm

Mũi mộng âm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mũi vít 1 đầu

Mũi vít 1 đầu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ốc cấy

Ốc cấy

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tua vít nạy đinh

Tua vít nạy đinh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trục mút 4*6 Meina

Trục mút 4*6 Meina

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mũi khoan Arden

Mũi khoan Arden

Liên hệ / Giá

Mũi vít bông mai

Mũi vít bông mai

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mũi khoan hợp kim (Phải)

Mũi khoan hợp kim (Phải)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đá mài mũi khoan

Đá mài mũi khoan

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đá mài hợp kim

Đá mài hợp kim

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đầu bắn tôn

Đầu bắn tôn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đầu nối hơi 20pf,20pm,20pm đen

Đầu nối hơi 20pf,20pm,20pm đen

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đầu nối hơi 40sp-pp CHXC

Đầu nối hơi 40sp-pp CHXC

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khớp nối 5 chia thẳng

Khớp nối 5 chia thẳng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

LINH KIỆN MÁY MÓC CÁC LOẠI

NHÀ CUNG CẤP PHỤ KIỆN NGÀNH GỖ UY TÍN TẠI VIỆT NAM

Linh kiện máy chà nhám tròn

Linh kiện máy chà nhám tròn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Linh kiện máy chà cạnh

Linh kiện máy chà cạnh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Linh kiện máy quậy sơn

Linh kiện máy quậy sơn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Linh kiện súng phun sơn

Linh kiện súng phun sơn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Linh kiện máy bơm sơn

Linh kiện máy bơm sơn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

CẢO

Cảo 200W

Cảo 200W

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 302FM

Cảo 302FM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 202FL

Cảo 202FL

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 225D

Cảo 225D

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 302DM

Cảo 302DM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 304EM

Cảo 304EM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 305CM

Cảo 305CM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 220 (đen)

Cảo 220 (đen)

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 303EM

Cảo 303EM

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 101D

Cảo 101D

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 102B

Cảo 102B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 201B

Cảo 201B

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 220WLH

Cảo 220WLH

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo 203F

Cảo 203F

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo C 6inch

Cảo C 6inch

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo C 8inch

Cảo C 8inch

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Cảo C 10inch

Cảo C 10inch

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MÁY DÙNG ĐIỆN

TOTAL TG504062

TOTAL TG504062

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

WORX WU659

WORX WU659

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

WORX WU716

WORX WU716

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy đánh bóng Bosch GPO12CE

Máy đánh bóng Bosch GPO12CE

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám 505

Máy chà nhám 505

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy mài 9553NB

Máy mài 9553NB

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn vít Makita s2500

Máy bắn vít Makita s2500

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy bắn vít Makita td0101

Máy bắn vít Makita td0101

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám BO4901

Máy chà nhám BO4901

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám DCA ASB100

Máy chà nhám DCA ASB100

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám DEVON 2213

Máy chà nhám DEVON 2213

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy khoan bin Bosch GSR-12-2

Máy khoan bin Bosch GSR-12-2

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy khoan bin Bosch 120LI

Máy khoan bin Bosch 120LI

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy đánh cạnh M3701

Máy đánh cạnh M3701

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy đánh bóng 61180

Máy đánh bóng 61180

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy chà nhám DCA-ASB234-220*220

Máy chà nhám DCA-ASB234-220*220

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Máy đánh cạnh 3709

Máy đánh cạnh 3709

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MÁY BẮN VÍT

VỀ NGŨ KIM THỊNH DŨNG

ĐƠN VỊ CUNG CẤP SỈ - LẺ VẬT TƯ NGÀNH GỖ UY TÍN TẠI VIỆT NAM

Thịnh Dũng - Đơn vị với hơn 13 năm kinh nghiệm chuyên cung cấp - sỉ lẻ vật tư và máy móc ngành gỗ từ các thương hiệu uy tín của Đài Loan, Trung Quốc,.. cho thị trường toàn quốc các loại: 

- Thiết bị phun sơn, máy bơm màng, súng phun sơn, máy khuấy sơn, linh kiện phụ kiện, ống dẫn sơn, lưới chắn bồn sơn, con lăn keo,.. 
- Máy chà nhám tròn, đế nhám, máy nhám rung vuông, máy rung vuông dùng điện, máy chà cạnh, máy nhám sao,.. 
- Mũi khoan, mũi lắc mộng, lưỡi cưa, dao roto thẳng, dao finger,.. 
- Máy bắn vít thẳng, máy bắn vít cong, máy xiết bulong, máy cảo ghép gỗ,.. 
- Máy bắn đinh, đinh, linh kiện phụ kiện 
- Chỉ veneer, dây hơi, khớp nối, nhám chổi dừa, nhám chổi cước,.. 

Cam kết: Sản phẩm chất lượng cao - giá cả hợp lý - phục vụ chuyên nghiệp.

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp vật tư, máy móc sản xuất gỗ. Hãy liên lạc với ngũ kim Thịnh Dũng để nhận tư vấn và đặt hàng!

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH DŨNG

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Chất lượng

Sản phẩm chất lượng cao

Giá cả

Giá thành cạnh tranh

Phục vụ

Phục vụ chuyên nghiệp

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH DŨNG

Địa chỉ: số 4/19 đường DT747B, khu phố Bình Phước B, Phường Bình chuẩn, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Việt Nam

Điện thoại: 09 333 96 088

Email: trieuthinhdung@gmail.com

Lê Thị Triều

Lê Thị Triều

Giám đốc

0933396088

Zalo icon Email icon

Thịnh Dũng - Đơn vị với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên cung cấp - sỉ lẻ vật tư và máy móc ngành gỗ từ các thương hiệu uy tín của Đài Loan, Trung Quốc

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH DŨNG

Địa chỉ: số 4/19 đường DT747B, khu phố Bình Phước B, Phường Bình chuẩn, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Việt Nam

Điện thoại: 09 333 96 088

Email: trieuthinhdung@gmail.com

© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THỊNH DŨNG | Designed by Trang Vàng Việt Nam